Pondělí po 19. neděli v mezidobí B

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu B

Evangelia jsou volena (3.-33. neděle) semikontinuálně z Marka. Výjimku tvoří 6. kapitola Janova evangelia zařazená o 17.-21. neděli.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 2. listu Korinťanům (7.-14. neděle), Efesanům (15.-21. neděle), listu Jakubova (22.-26. neděle), listu Židům (27.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Přední proroky (resp. „Davidovskou literaturu“): 1. knihu Samuelovu (9.-12. neděle); 2. knihu Samuelovu (13.-19. neděle), 1. knihu královskou (20.-21. neděle, Velepíseň (22. neděle), Přísloví (23.-25. neděle), Ester (26. neděle), Job (27.-30. neděle) a Ruth (32.-32. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.

19. neděle v mezidobí B
1. čtení (2 Sa 18, 5-9.15.31-33) popisuje Abšalómovu smrt.

Spojujícím motivem 2. čtení (Ef 4,25 – 5,2) a evangelia (J 6, 35.41-51) je napomínání: „Z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo…“ (Ef 4,29); „Nereptejte mezi sebou.“ (J 6,43)

SZ čtení všedních dnů souvisí s 1. nedělním čtení, ukazují Abšalómův příběh. Ve čtvrtek (2 Sa 13,37 – 14,24) přiměje Davidův vojevůdce Jóab krále, aby vzal na milost zapuzeného syna Abšalóma. V pátek (2 Sa 14, 15-33) je navrátilý Abšalóm nakonec přijat králem. V sobotu (2 Sa 15, 1-13) je popsána Abšalómova vzpoura vůči králi.

V pondělní čtení (2 Sa 15, 13-31) David prchá před Abšalómem. V úterý (2 Sa18, 19-33) se král dovídá o Abšalómově smrti. Ve středu (2 Sa 19, 1-18) se David vrací do Jeruzaléma.

NZ čtení čtvrtku (Ř 15, 1-6) zmiňuje Ježíše „jež povstal podle těla z potomstva Davidova“ (Ř 15,3). Páteční čtení (Ga 6, 1-10) již reflektuje téma napomínání: „Co člověk zaseje, to také sklidí“ (Ga 6,7). Podobně sobotní evangelium (Mt 7, 7-11): „… ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše dá dobré věci těm, kteří ho žádají“ (Mt 7,11).

Napomínání je tématem NZ čtení pondělí (Ef 5, 1-14) i úterý (2 P 3, 14-18). Středeční evangelium (J 6, 35-40) obsahuje vynechanou pasáž v evengeliu nedělním.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: