Pondělí po 19. neděli v mezidobí A

19. neděle v mezidobí A
Sjednocující téma čtení této neděle, podobně jako předchozí je záchrana. V evangeliu (Mt 14, 22-33) Ježíš tiší bouři a zachraňuje učedníky na lodi. Zachraňuje i Petra, když přestává věřit.
Ve 2. čtení (Ř 10, 5-15) říká Pavel: „… uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn.“ (Ř 10,9).
1. čtením (Gn 37, 1-4.12-28) začíná josefovský cyklus. Jednak Ruben se pokouší Josefa zachránit, jednak i skrze špatnost bratrů Bůh zachraňuje nejen Josefa, ale celý rod.

SZ čtení před nedělí předkládají ve čtvrtek (Gn 35, 22b-29) rodokmen Jákoba, v pátek (Gn 36, 1-8) rodokmen Ezaua, v sobotu (Gn 37, 5-11) Josefův sen, kvůli kterému jej bratři nenáviděli.

NZ čtení čtvrtku (Sk 17, 10-15) a pátku (Sk 18, 24-28) ukazují příklady Židů, kteří přijali Krista (souvislost s 2. nedělním čtením). Zmínka o bouřce v sobotním evangeliu (Mt 16, 1-4) jej prostředím spojuje s evangeliem nedělním.

SZ čtení po neděli rozvíjí Josefův příběh. V pondělí (Gn 37, 29-37) žal Jákoba nad smrtí milovaného syna. V úterý (Gn 39, 1-23) svádění Josefa Putifarovou ženou, ve středu (Gn 40, 1-23) výklad snů faraónova číšníka a pekaře.

NZ texty pondělí (2 P 2, 4-10) obsahují: „… Pán umí vysvobozovat zbožné ze zkoušky…“ (2 P 2,9), v úterý (Ř 9, 14-29) „záleží na Bohu, který se smilovává“ (Ř 9,16).
Středeční evangelium (Mt 8, 23-27) má stejné téma jako evangelium nedělní.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: