Pondělí po 13. neděli v mezidobí B

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu B

Evangelia jsou volena (3.-33. neděle) semikontinuálně z Marka. Výjimku tvoří 6. kapitola Janova evangelia zařazená o 17.-21. neděli.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 2. listu Korinťanům (7.-14. neděle), Efesanům (15.-21. neděle), listu Jakubova (22.-26. neděle), listu Židům (27.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Přední proroky (resp. „Davidovskou literaturu“): 1. knihu Samuelovu (9.-12. neděle); 2. knihu Samuelovu (13.-19. neděle), 1. knihu královskou (20.-21. neděle, Velepíseň (22. neděle), Přísloví (23.-25. neděle), Ester (26. neděle), Job (27.-30. neděle) a Ruth (32.-32. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.

13. neděle v mezidobí B
1. nedělní čtení (2 Sa 1, 1.17-27) obsahující Davidův žalozpěv nad Saulem a Jónatanem propojuje s evangeliem (Mk 5, 21-43) o vzkříšení dcery Jairovy zármutek nad smrtí blízkého člověka.

Ve 2. čtení (2 K 8, 7-15) Pavel vybízí ke sbírce na Jeruzalémské křesťany.

Ve SZ čteních čtvrtku (1 Sa 19, 18-24), pátku (1 Sa 20, 1-25) a soboty (1 Sa 20, 27-42) se David musí skrývat před Saulem.

V pondělí (1 Sa 23, 14-18) se David ukrývá v pustině, v úterý (1 Sa 31, 1-13) a středu (1 Pa 10, 1-14) Saul a jeho synové umírají.

V NZ čtení čtvrtku (2 K 7, 2-16) píše autor o zármutku vedoucímu k pokání. Páteční čtení (2 K 8, 1-7) bezprostředně předchází nedělnímu 2. čtení, zatímco pondělní (2 K 8, 16-24) a úterní (2 K 9, 1-5) bezprostředně následující.

Evangelia soboty (L 4, 31-37) i středy (Mk 9, 14-29) se zabývají Ježíšovým vyháněním démonů, což částečně souvisí s nedělním evangeliem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: