Pátek před 4. nedělí adventní C

Advent C

Současný adventní lekcionář (jak Revised Common Lectionary tj. „ekumenický“, tak římský, ze kterého RCL vznikl) kombinuje témata galikánského, mozarabského či ambroziánského adventu (zaměřeného na 2. Kristův příchod) a adventu římského (připravujícího na Vánoce – 1. Kristův příchod).

Ve všech 3 cyklech (A,B,C) adventu se evangelia 1. neděle týkají Kristova druhého příchodu. Advent jakoby tematicky plynule navazuje na závěr liturgického roku. Ovšem v zatímco v závěru roku je kladen důraz na eschatologii (poslední věci světa), v adventu na apokalyptiku (odhalení budoucnosti). Evangelia 2. a 3. neděle adventní si všímají Kristova Předchůdce a Křtitele Jana, evangelia 4. neděle událostí bezprostředně předcházející narození Páně.

4. neděle adventní C

Texty poskytují bezprostřední přípravu na Vánoce. Evangelium (L 1, 39-55) popisuje Mariinu návštěvu Alžběty. 2. čtení (Žd 10, 5-10) „když tedy vchází do světa… připravil jsi mi však tělo“ (Žd 10,5). 1. čtení (Mi 5, 2-5a) „až do času, kdy rodička porodí“ (Mi 5,2), „on bude pokoj“ (Mi 5,4)
Optimismem nešetří SZ texty před nedělí. Ve čtvrtek (Jr 31, 31-34) „svůj zákon dám do jejich nitra a zapíšu jej do jejich srdce“ (Jr 31,33), v pátek (Iz 42, 10-18) „temnotu před nimi promění ve světlo“ (Iz 42,16), v sobotu (Iz 66, 7-11) „porodila dříve, než na ni přišly bolesti, porodila chlapce“ (Iz 66,7).

NZ texty poskytují kontext nedělnímu 2. čtení. Ve čtvrtek (Žd 10,10-18) „na jejich nepravosti již nikdy nevzpomenu“ (Žd 10,17), v pátek (Žd 10, 32-39) „ten, který má přijít přijde a nebude otálet“.

Sobotní evangelium (L 13, 31-35) je vybráno pro závěr „požehnaný, který přichází ve jménu Páně“ (L 13,35).

Po neděli patří letos k adventu již jen pondělí. SZ čtení (Gn 25, 19-28) obsahuje rodokmen Ježíšových předků. NZ čtení (Ko 1, 15-20) svědčí o Kristu „on je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření“ (Ko 1,15).

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: