Pátek před 25. nedělí v mezidobí C

25. neděle v mezidobí C
Pokračuje čtení Jeremjáše. Ve čtvrtek Jr 12,14 – 13,11; v pátek Jr 8, 1-13; v sobotu Jr 8, 14-17; 9, 2-11; v neděli Jr 8,18 – 9,1; v pondělí Jr 9, 12-26; v úterý Jr 10, 1-16; ve středu Jr 10, 17-25.
V podobenství nedělního evangelia (L 16, 1-13) dává odpouštěním dluhů svého pána za sebe dlužníkům výkupné. Ve 2. čtení (1 Tm 2, 1-7) „Ježíš Kristus dal sám sebe jako výkupné za všechny“.

Ve čtvrtečním NZ čtení (Ř 3, 1-8) se Pavel vypořádává s potřebou vykoupení i Židů, přestože dostali zaslíbení. V pátečním čtení (Ř 8, 31-39) stojí: „On neušetřil vlastního Syna, ale za nás všechny ho vydal.“ (Ř 8,32)
V sobotním evangeliu (Mk 12, 41-44) dala chudá vdova všechno co měla.

V pondělí (Sk 4, 1-12) byli Petr a Jan vsazeni do žaláře. V úterý (1 K 9, 19-23) se Pavel sám stává otrokem všech.
Středeční evangelium (L 20,45 – 21,4) je paralelou evangelia sobotního.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: