Pátek před 24. nedělí v mezidobí C

24. neděle v mezidobí C
Celý týden pokračuje čtení z Jeremjáše. Ve čtvrtek Jr 13, 20-27; v pátek Jr 4, 1-10; v sobotu Jr 4, 13-21.29-31; v neděli Jr 4, 11-12.22-28; v pondělí Jr 5, 1-17; v úterý Jr 5, 18-31; ve středu Jr 14, 1-10.17-22.
Verš 2. nedělního čtení (1 Tm 1, 12-17): „Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Z nich já jsem první…“ (1 Tm 1,15) resonuje s tématem evangelia o dobrém pastýři (L 15, 1-10): „Tak, pravím vám, je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.“ (L 15,10)

Čtvrteční NZ čtení (1 Tm 1, 1-11) vytváří kontext nedělnímu 2. čtení. Páteční čtení (2 P 2, 1-10a) zmiňuje záchranu Noeho či Lota uprostřed hříšníků.
Sobotní evangelium (J 10, 11-21) o dobrém pastýři je paralelou k evangeliu nedělnímu.

Pondělní NZ čtení (1 Tm 1, 18-20) je pokračováním nedělního 2. čtení a vytváří jeho kontext.
Tématu týdne odpovídá i úterní NZ čtení (2 P 3, 8-13): „Pán chce, aby všichni dospěli k pokání“ (2 P 3,9) i středeční evangelium (L 22, 31-31.54-62) o Petrově zradě i pokání.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: