Pátek před 17. nedělí v mezidobí B

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu B

Evangelia jsou volena (3.-33. neděle) semikontinuálně z Marka. Výjimku tvoří 6. kapitola Janova evangelia zařazená o 17.-21. neděli.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 2. listu Korinťanům (7.-14. neděle), Efesanům (15.-21. neděle), listu Jakubova (22.-26. neděle), listu Židům (27.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Přední proroky (resp. „Davidovskou literaturu“): 1. knihu Samuelovu (9.-12. neděle); 2. knihu Samuelovu (13.-19. neděle), 1. knihu královskou (20.-21. neděle, Velepíseň (22. neděle), Přísloví (23.-25. neděle), Ester (26. neděle), Job (27.-30. neděle) a Ruth (32.-32. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.

17. neděle v mezidobí B
1. čtení (2 Sa 11, 1-15) popisuje Davidův hřích: nechal zabít Urijáše, svého bojovníka, aby zamaskoval cizoložství s jeho ženou.

V závěru listu Efezanům (Ef 3, 14-21) prosí autor za adresáty o „poznání Kristovy lásky, která převyšuje poznání“ (Ef 3,19).

Evangelium (J 6, 1-21) tvoří úvodní část Janovy „eucharistické kapitoly“ popisující zázračné nasycení, znamení Kristovy lásky.

Kontinuální SZ čtení dní před nedělí – čtvrtek (2 Sa 10, 1-5), pátek (2 Sa 10, 6-12), sobota (2 Sa 10, 13-19) ukazují, že Hospodinova ruka zůstávala s Davidem.

NZ čtení čtvrtku (Ko 1, 9-14) a pátku (Ko 3, 12-17) mají podobný žánr jako nedělní 2. čtení: prosby za adresáty a pokyny. „A nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti.“ (Ko 3,14)

Sobotní evangelium (J 4, 31-38) se podobně jako nedělní týká pokrmu: „Můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mne poslal…“ (J 4,34)

SZ čtení v pondělí (2 Sa 11, 14-21) a v úterý (2 Sa 11, 22-27), pokračují ve vyprávění událostí po Davidově hříchu, ve středu (2 Pa 9, 29-31) je zmínka o Šalamounovi, který se narodil Davidovi a Urijášově ženě.

I NZ čtení po neděli obsahují závěry pavlovských listů (tak jako v neděli): v pondělí Filipanům (Fp 4, 10-20), v úterý Římanům (Ř 15, 22-33).

Středeční evangelium (Mk 6, 35-44) je paralelou evangelia nedělního.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: