Navštívení Alžběty Pannou Marií ABC

Navštívení Alžběty Pannou Marií

Tento mariánský svátek se dostal (jako jediný) do ekumenického lekcionáře, protože má biblické krytí. Událost setkání Marie s Alžbětou vč. Mariina chvalozpěvu Magnificat je popsána v dnešním evangeliu (L 1, 39-57). SZ předlohou Magnificat je chvalozpěv Chany obsažený v 1. čtení (1 Sa 2, 1-10). Literární druh chvalozpěvu/dobrořečení zmiňuje 2. čtení (Ř 12, 9-16b): „Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte.“  (Ř 12,14)

Další „mariánské“ svátky, které máme v ekumenickém lekcionáři jako 2. února – Uvedení Páně do chrámu či 25. března  – Zvěstování Páně jsou od dob reformace vnímány jako svátky Krista.

Existují mnohem starší mariánské svátky, jako např. z 5. století 15. srpen – Nanebevzetí Panny Marie (Assumptio), na východě Zesnutí Bohorodice (Uspenie Bogorodicy). V bibli se však o něm nedočteme a pro ekumenu je bohužel prakticky nepoužitelný tím, že jej Pius XII. v roce 1950 dogmatizoval. Bylo to zřejmě poslední ex katedra vyhlášené „neomylné“ dogma, které uškodilo ekuméně nejen v rámci Západu, ale zejména dialogu mezi Východem a Západem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: