Čtvrtek před 5. nedělí po Zjevení Páně B

5. neděle po Zjevení Páně B

Nedělní evangelium (Mk 1, 29-39) dokládá Ježíšovu moc: obsahuje jak svědectví o uzdravení Petrovy tchýně, tak o vyhánění démonů, kteří Ježíše znali. 1. čtení (Iz 40, 21-31) ukazuje na Stvořitelovu moc nad tímto světem. „… všechny volá jménem, pro jeho velkou sílu a ohromnou moc žádná z nich nechybí.“ (Iz 40,26). 2. čtení poukazuje na Pavlův svobodný přístup k Zákonu.

SZ čtení čtvrtku (Př 12, 10-21) ukazuje na Hospodinovu moc jak nad spravedlivým, tak bezbožným (ničemou, hlupákem). Obdobně je Hospodin charakterizován slovy Elíhuovými v pátek (Job 36, 1-23). V sobotu (Iz 46, 1-13) v podání Izaiáše Hospodin svůj lid „nadnáší“, „pozvedá“ a „nese“.

Svobodný přístup k Zákonu podobně jako v nedělním 2. čtení je doložen na příkladu obřízky ve čtvrtek (Ga 5, 2-15) a na více příkladech v pátek (1 K 9, 1-16). Sobotní evangelium (Mt 12, 9-14) koresponduje s evangeliem nedělním – týká se uzdravení ochrnutého.

SZ čtení pondělí (2 Kr 4, 8-17.23-37) a úterý (2 Kr 8, 1-6) popisují uzdravení, která se udála skrze Elíšu. Středeční SZ čtení (Job 6, 1-13) souvisí s nedělním 1. čtením, zvláště s verši Iz 40, 28-29.

Pondělní NZ čtení (Sk 14, 1-7) ukazuje, že Pavlův svobodný přístup k Zákonu vyvolal zásadní rozdělení mezi Židy a apoštoly. Rozdělení se nevyhýbá ani apoštolů samých, jak je patrno z úterního NZ čtení (Sk 15, 36-41). Středeční evangelium (Mk 3, 7-12) je obdobné nedělnímu – hovoří o uzdravování i Ježíšově vládě nad démony.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: