Čtvrtek před 4. nedělí v době postní A

4. neděle v době postní A

Nedělní evangelium (J 9, 1-41) o uzdravení slepého od narození je dalším významným textem v rámci bezprostřední přípravy křtu (resp. jeho obnovy) otevírajícím téma světlo.

Vrstvy textu:

není jasný původ slepoty, ale Ježíš ji léčí

Ježíš je světlo světa

pomazání + obmytí

vyznání víry

1. čtení (1 Sa 16, 1-13) obsahuje příběh o pomazání Davida za krále Samuelem.

2. čtení (Ef 5, 8-14) pracuje s kontrastem světlo-tma. Obsahuje citaci z předpavlovského patrně křestního hymnu: „Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus“ (Ef 5,14)

SZ čtení všedních dní před nedělí předkládají kontinuální čtení Saulova příběhu, který předchází pomazání Davida. Ve čtvrtek 1 Sa 15, 10-21; v pátek 1 Sa 15, 22-31; v sobotu 1 Sa 15, 32-34.

NZ čtení čtvrtku (Ef 4, 25-32) a pátku (Ef 5, 1-9) obsahují mravoučné pasáže, které v listu Ef bezprostředně předchází nedělnímu 2. čtení.

Sobotní prolog Janova evangelia (J 1, 1-9) je vybrán s ohledem na vyjadřování pomocí dvojice světlo-tma.

Podobně tento obraz využívají všechna čtení po neděli. Pondělní SZ čtení (Iz 59, 9-19): „Čekáme na světlo a hle, temnota, na úsvit, a chodíme v hluboké tmě“ (Iz 59,9b). NZ čtení v pondělí (Sk 9, 1-20) popisuje Pavlovo obrácení u Damašku, kde „ho náhle ozářilo světlo z nebe“ (Sk 9,3).

SZ čtení v úterý (Iz 42, 14-21): „Temnotu před nimi proměním ve světlo…“ (Iz 42,16). NZ čtení v úterý (Ko 1, 9-14): „On nás vysvobodil z pravomoci temnoty…“ (Ko 1,13)

Ve středu se čte SZ (Iz 60, 17-22): „Hospodin bude tvým věčným světlem…“ (Iz 60,19.20). Ve středečním evangeliu (Mt 9, 27-34) Ježíš vrací zrak dvěma slepcům.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: