Čtvrtek před 32. nedělí v mezidobí C

32. neděle v mezidobí C
Všechna nedělní čtení se zabývají eschatologickými tématy. Evangelium (L 20, 27-28) vzkříšením z mrtvých na konci časů. 2. čtení (2 Te 2, 1-5.13-17) druhým Ježíšovým příchodem. Proroctví 1. čtení (Ag 1,15b – 2,9) tím, že se Hospodinova věc nakonec prosadí.

SZ čtení čtvrtku (Za 1, 1-17) a pátku (Za 6, 9-15) jsou vybrány z Ageova současníka Zachariáše. Z Agea čteme kontinuálně kromě neděle i v sobotu (Ag 1, 1-15a), v pondělí (Ag 2, 10-19) a v úterý (Ag 2, 20-23). Ve středu opět Zachariáš (Za 3, 1-17).

Tak jako v nedělním evangeliu čelí Ježíš Saduceům popírajícím vzkříšení mrtvých, tak využívá Pavel rozporu mezi farizei a saduceji v této otázce. Ve čtvrtek (Sk 22,22 – 23,11) a v pátek (Sk 24, 10-23). Podobně se obratně hájí Ježíš v sobotním evangeliu (L 20, 1-8).

Příchodem Syna člověka se zabývají NZ čtení po neděli. V pondělí (1 P 1, 16-21): „když jsme vás seznámili s mocí a příchodem našeho Pána Ježíše Krista…“ (1 P 1,16); v úterý (2 J 1-13): „nevyznávají Ježíše Krista přicházejícího v těle“ ( 2 J 7); ve středu (J 5, 19-29): „přichází hodina, v níž všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas“ (J 5,29).

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: