Čtvrtek před 30. nedělí v mezidobí A

30. neděle v mezidobí A
1. nedělní čtení (Dt 34, 1-12) popisuje smrt Mojžíše, 2. čtení pokračuje v 1. listu Tesalonickým (1 Te 2, 1-8), evangelium (Mt 22, 34-46) se zabývá dvěma největšími přikázáními. Spojující linií všech těchto čtení (vč. žalmu 90) může být jakási „rodinná“ kontinuita předávání boží přízně. Jozue, plný ducha moudrosti pokračoval v Mojžíšově díle. (Dt 34,9) Pavel píše: „Jako Kristovi apoštolové můžeme užívat vážnosti, avšak byli jsme mezi vámi něžní, jako když žena chová vlastní děti.“ (1 Te 2,6). V evangeliu odpovídá Ježíš farizeům: „Jestliže ho (Mesiáše) tedy David nazývá Pánem, jakpak je jeho synem?“ (Mt 22,45)

SZ čtení před nedělí – ve čtvrtek Dt 31, 14-22, v pátek Dt 32, 1-14.18, v sobotu Dt 32, 44-47 jsou přípravou lidu na Mojžíšovu smrt.

NZ čtení čtvrtku (Tt 1, 5-6) a pátku (Tt 2, 2-8.11-15) korespondují s nedělním 2. čtením. Služebník církve je povolán k tomu, aby povzbuzoval.
Sobotní evangelium (J 5, 39-47) důrazem na lásku k Bohu koresponduje s evangeliem nedělním.

SZ čtení po neděli reflektují dovršení Mojžíšova života popsaného v nedělním 1. čtení. V pondělí (Nu 33, 38-39) čteme o smrti Árona. V úterý (Ex 34, 29-35) o znamení Hospodinovy přízně Mojžíšovi. Ve středu (Dt 26,16 – 27,7) shrnutí Mojžíšova odkazu.

NZ čtení jsou reflexí nedělního evangelia. V pondělí (Jk 2, 8-13) „Budeš milovat svého bližního jako sebe samého“ (Jk 2,8) v úterý (Jk 2, 14-26) přímo navazující text. Středeční evangelium (Mt 19, 16-22) je další ukázkou aplikace největšího přikázání.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: