Čtvrtek před 28. nedělí v mezidobí B

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu B

Evangelia jsou volena (3.-33. neděle) semikontinuálně z Marka. Výjimku tvoří 6. kapitola Janova evangelia zařazená o 17.-21. neděli.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 2. listu Korinťanům (7.-14. neděle), Efesanům (15.-21. neděle), listu Jakubova (22.-26. neděle), listu Židům (27.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Přední proroky (resp. „Davidovskou literaturu“): 1. knihu Samuelovu (9.-12. neděle); 2. knihu Samuelovu (13.-19. neděle), 1. knihu královskou (20.-21. neděle, Velepíseň (22. neděle), Přísloví (23.-25. neděle), Ester (26. neděle), Job (27.-30. neděle) a Ruth (32.-32. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.

28. neděle v mezidobí B
Téma „zkoušky, soužení“ spojuje 1. čtení (Jb 23, 1-9.16-17), ve kterém si Job stěžuje na svůj osud a 2. čtení (Žd 4, 12-16), kde je napsáno, že Ježíš „ve všem prošel zkouškami podobně jako my“ (Žd 4,15).

Evangelium (Mk 10, 17-31) je o bohatém mládenci s mottem: „Jak těžko vcházejí do Božího království ti, kteří mají majetek.“

Při SZ lekcích celého týdne pokračuje čtení z Joba. Ve čtvrtek (Jb 17, 1-16) hovoří Job, v pátek (Jb 18, 1-21) odpovídá Bildad Šúchský, v sobotu (Jb 20, 1-29) se ujímá slova Sófar Naamatský, v pondělí (Jb 26, 1-14) odpovídá Job a pokračuje i úterý (Jb 28,12 – 29,10). Ve středu (Jb 32, 1-22) se na scénu dostává Elihúa, syn Berakeelův.

NZ texty čtvrtku (Žd 3, 7-17) a pátku (Žd 4, 1-11) bezprostředně předchází 2. nedělnímu čtení.
NZ čtení pondělí (Zj 7, 9-17) a navazující v úterý (Zj 8, 1-5) charakterizuje verš spojující tato čtení s tématem neděle: „To jsou ti, kteří přicházejí z velikého sloužení…“ (Zj 7,14)

Sobotní evangelium (Mt 15, 1-9) tématikou majetku souvisí s nedělním evangeliem. Středeční evangelium (L 16, 19-31) obsahuje podobenství o soužení Lazara.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: