Čtvrtek před 27. nedělí v mezidobí B

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu B

Evangelia jsou volena (3.-33. neděle) semikontinuálně z Marka. Výjimku tvoří 6. kapitola Janova evangelia zařazená o 17.-21. neděli.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 2. listu Korinťanům (7.-14. neděle), Efesanům (15.-21. neděle), listu Jakubova (22.-26. neděle), listu Židům (27.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Přední proroky (resp. „Davidovskou literaturu“): 1. knihu Samuelovu (9.-12. neděle); 2. knihu Samuelovu (13.-19. neděle), 1. knihu královskou (20.-21. neděle, Velepíseň (22. neděle), Přísloví (23.-25. neděle), Ester (26. neděle), Job (27.-30. neděle) a Ruth (32.-32. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.

27. neděle v mezidobí B
V 1. nedělním čtení (Job 1,1; 2, 5-11) se dozvídáme o utrpení Joba, ve 2. čtení (Žd 1, 1-4; 2, 5-12) o utrpení Ježíše.

Evangelium (Mk 10, 2-16) se zabývá rozlukou.

Všechna SZ čtení jsou z kniho Job. Ve čtvrtek (Jb 2,11 – 3,26) Job hovoří k přátelům, kteří jej navštívili. V pátek (Jb 4, 1-21) hovoří Elífaz Témanský. V sobotu (Jb 7, 1-21) opět Job. V pondělí (Jb 8, 1-22) čteme řeč Bildada Šúchského. V úterý (Jb 11, 1-20) Sófara Naamatského. Středa (Jb 15, 1-35) patří Elífazu Témanskému.

NZ čtení čtvrtku (Ga 3, 23-29) a pátku (Ř 8, 1-11) připravují na 2. nedlní čtení. V Kristu jsme se stali božími syny a dědici.

NZ čtení pondělí (1 K 7, 1-9) a navazující v úterý (1 K 7, 10-16) se týkají vztahu muže a ženy, podobně jako nedělní evangelium.

Sobotní evangelium (L 16, 14-18) se zabývá rozlukou, pododobně jako evangelium nedělní. Obdobně je tomu u evangelia ve středu (Mt 5, 27-36)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: