Čtvrtek před 26. nedělí v mezidobí C

26. neděle v mezidobí C
Tématem týdne je bohatství a chudoba v eschatologické perspektivě. Nedělní evangelium (L 16, 19-31) obsahuje podobenství o boháči a chudáku Lazarovi. Ve 2. čtení (1 Tm 6, 6-19) stojí: „Těm, kteří jsou bohatí v nynějším věku přikazuj ať nesmýšlejí povýšeně“. V 1. čtení (Jr 32, 1-3a.6-15) vyzývá Jeremjáš ke koupi pozemku, ačkoli Jeruzalém brzy padne. Je to znamení, že se vrátí dobré časy.

Všechna SZ čtení i všedních dnů jsou stále vybrána z Jeremjáše. Ve čtvrtek Jr 23, 9-22; v pátek Jr 23, 23-32; v sobotu Jr 24, 1-10; v pondělí Jr 32, 16-35; v úterý Jr 32, 36-44; ve středu Jr 33, 1-13.

Ve čtvrtečním NZ čtení (2 K 8, 8-15) vyzývá Pavel ke sbírce pro chudou Jeruzalémskou obec.
Páteční čtení (Ef 2, 1-10) připomíná Boha „bohatého v milosrdenství“.
Sobotní evangelium (L 9, 43b-48) ukazuje cenu maličkých v božích očích.

Pondělní NZ čtení (Zj 3, 14-22) ukazuje na domnělé bohatství biskupa v Laodiceji, který je ve skutečnosti „ubohý, politováníhodný, chudý…“.
V úterý (Jk 5, 1-6) varuje Jakub boháče s tím, že jejich „bohatství je shnilé…“
Ve středečním evangeliu (Mt 19, 16-22) je bohatství překážkou v následování Ježíše.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: