Čtvrtek před 25. nedělí v mezidobí B

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu B

Evangelia jsou volena (3.-33. neděle) semikontinuálně z Marka. Výjimku tvoří 6. kapitola Janova evangelia zařazená o 17.-21. neděli.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 2. listu Korinťanům (7.-14. neděle), Efesanům (15.-21. neděle), listu Jakubova (22.-26. neděle), listu Židům (27.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Přední proroky (resp. „Davidovskou literaturu“): 1. knihu Samuelovu (9.-12. neděle); 2. knihu Samuelovu (13.-19. neděle), 1. knihu královskou (20.-21. neděle, Velepíseň (22. neděle), Přísloví (23.-25. neděle), Ester (26. neděle), Job (27.-30. neděle) a Ruth (32.-32. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.

25. neděle v mezidobí B
V 1. nedělním čtení (Př 31, 10-31) „chvála ženy zdatné“ čteme: „Svá ústa otvírá moudře“ (Př 31,26). 2. čtení (Jk 3 – 4,3.7-8a) obsahuje: „Moudrost shůry je především čistá…“
V evangeliu (Mk 9, 30-37) Ježíš říká učedníkům, že bude zabit a po třech dnech vstane. „Oni však tomu výroku nerozuměli…“ (Mk 9,32)
Čtení neděle i celého týdne se dotýkají témat moudrost, poznání, odhalení tajemství.

V SZ čtení čtvrtku (Př 30, 1-10) stojí „… nemám lidskou moudrost, nenaučil jsem se moudrosti …“. V pátek (Př 30, 18-33): „Jsou tři věci, které jsou pro mě nepochopitelné, a čtyři, kterým nerozumím.“ (Př 30,18). V sobotu (Sir 1, 1-18): „… já jsem rozšiřoval a nabýval moudrosti nad každého…“ (Sir 1,16)

V pondělí (Př 27, 1-27): „Buď moudrý, můj synu…“ (Př 27,11). V úterý (Sir 4, 9-16): „Je lepší nuzné a moudré dítě než starý a hloupý král…“ (Sir 4,13). Ve středu (Sir 5, 1-20): „S mnohým plahočením přichází sen a hlas hlupáka s mnohými slovy.“ (Sir 5,2)

NZ čtení čtvtku (1 K 2, 1-5) a pátku (Ř 11, 25-32) zmiňují boží tajemnství a moudrost.
NZ čtení pondělí (Jk 4, 8-17) a úterý (Jk 5, 1-6) jsou bezprostředním pokračováním nedělního druhého čtení.

V sobotním evangeliu (Mt 23, 29-39) říká Ježíš: „Hle, proto vám posílám proroky a moudré muže…“ (Mt 23,34). Ve středu (J 8, 21-38): „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí..“ (J 8,32).

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: