Čtvrtek před 2. nedělí v době postní B

Obecná charakteristika lekcionáře postní doby

Postní doba vznikla jako období sloužící k bezprostřední přípravě katechumenů na křest, probíhající uprostřed křesťanské obce. Dnešní lekcionář tento motiv, zahrnující i obnovu křtu celým shromážděním o velikonoční vigilii, zohledňuje (zejména v roce A). Postní motiv, zahrnující odříkání, změnu smýšlení, vzdorování zlu, je také zastoupen, zejména na začátku období.

1. neděle v době postní všech cyklů obsahuje perikopy o pokušení Páně (letos, v roce B – Mk 1, 9-15) 2. neděle perikopu o proměnění Páně (letos – Mk 9, 2-9) o (pokud ovšem není tato perikopa zařazena poslední neděli před začátkem postu). 3.- 5. neděle cyklu B obsahuje texty Janova evangelia o Kristově oslavě skrze kříž a zmrtvýchvstání. O 6. neděli v době postní se čtou pašije (Mk 14,1 – 15,7)

Všechna čtení o nedělích v postu jsou tematicky harmonizována. SZ čtení, kromě této souvislosti s evangeliem i 2. čtením mají většinou obdobná témata jako SZ čtení velikonoční vigilie: např. 1. neděle o potopě, 2. neděle o povolání Abrama, 3. neděle o putování pouští, 5. neděle o srdci kamenném a srdci z masa.

2. neděle v době postní B
Obě varianty dnešního evangelia připravují na Velikonoce. V první možnosti (Mk 8, 31-38) upozorňuje Ježíš, že cesta do Otcovy slávy vede přes utrpení: „Kdo chce jít za mnou, ať vezme svůj kříž a následuje mne.“ (Mk 8,34). V druhé možnosti (Mk 9, 2-9) je ukázán Ježíš v boží slávě v kontinuitě se SZ, spolu s Mojžíšem a Eliášem.

SZ čtení (Gn 17, 1-7.15-16) popisuje smlouvu Hospodina s Abramem, při níž dostává nové jméno. Epištola (Ř 4, 13-25) tuto událost reflektuje.

SZ čtení před nedělí poukazují na Abramův příběh před smlouvou popsanou v nedělním SZ čtení. Ve čtvrtek (Gn 15, 1-6.12-18) Hospodin slibuje četné potomstvo, ačkoli je Abram stále bezdětný. V pátek (Gn 16, 1-6) je popsáno „náhradní“, ne příliš šťastné řešení potomka přes Hagar. V sobotu (Gn 16, 7-15) se Hospodin Hagary a Izmaele ujímá.

NZ čtení čtvrtku (Ř 3, 21-31) a pátku (Ř 4, 1-12) bezprostředně předchází nedělnímu 2. čtení. Sobotní evangelium (Mk 8, 27-30) bezprostředně předchází první možnosti nedělního evangelia.

SZ čtení pondělka (Gn 21, 1-7) referuje o narození Izáka. NZ text (Žd 1, 8-12) to reflektuje. Bůh trvá navěky a „ma dost času“ aby svá zaslíbení vyplnil.

V úterý je čten SZ text (Gn 22, 1-9), který je součástí velikonoční vigilie – o obětování Izáka. NZ čtení (Žd 11, 1-3.13-19) tuto událost reflektuje.
Texty středy rozvíjí nedělní evangelium o utrpení. SZ čtení (Jr 30, 12-22) obsahuje jak „Nevyléčitelná je tvoje zlomenina, těžká tvoje rána“ (Jr 30,12), tak „Vždyť ti přivedu uzdravení a ze tvých ran tě vyléčím…“ (Jr 30,17). Evangelium (J 12, 26-43) doplňuje evangelium nedělní: „Jestliže mi někdo slouží, ať mne následuje…“ (J 12,26)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: