Čtvrtek před 14. nedělí v mezidobí C

14. neděle v mezidobí C
Spojujícím motivem nedělního evangelia (L 10, 1-11.16-20) a 1. čtení (2 Kr 5, 1-14) je poslání. V evangeliu Pán posílá 72 učedníků, v 1. čtení Eliáš posla k Námanovi.
Mottem 2. čtení (Ga 6, (1-6).7-16) zabývajícím se napětím mezi „tělesným“ a „duchovním“ je verš 7b: „Co člověk zaseje, to také sklidí.“

SZ čtení celého týdne (čtvrtek 2 Kr 4, 8-17, pátek 2 Kr 4, 18-31, sobota 2 Kr 4, 32-37, pondělí 2 Kr 5, 15-19a, úterý 2 Kr 5, 19b-27, středa 2 Kr 6, 1-7) chronologicky popisují příběhy Elíši.

NZ čtení čtvrtku (Ř 7, 14-25) začíná „Zákon je duchovní, já však jsem tělesný“ (Ř 7,14) a připravuje tak na 2. nedělní čtení.
V pátek (2 K 8, 1-7) je zmínka o poslání Tita, což koresponduje s motivem nedělního evangelia a 1. čtení. V sobotním evangeliu (L 9, 1-6), které předchází nedělnímu Ježíš posílá Dvanáct.

Pondělní NZ text (Sk 19, 21-27) s pokračováním v úterý (Sk 19, 28-41) popisuje jak Pavel „poslal do Makedonie své dva pomocníky, Timotea a Erasta“ (Sk 19,22).
Středeční evangelium (L 10, 13-16) obsahuje vynechané verše v evangeliu nedělním.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: