Čtvrtek před 14. nedělí v mezidobí B

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu B

Evangelia jsou volena (3.-33. neděle) semikontinuálně z Marka. Výjimku tvoří 6. kapitola Janova evangelia zařazená o 17.-21. neděli.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 2. listu Korinťanům (7.-14. neděle), Efesanům (15.-21. neděle), listu Jakubova (22.-26. neděle), listu Židům (27.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Přední proroky (resp. „Davidovskou literaturu“): 1. knihu Samuelovu (9.-12. neděle); 2. knihu Samuelovu (13.-19. neděle), 1. knihu královskou (20.-21. neděle, Velepíseň (22. neděle), Přísloví (23.-25. neděle), Ester (26. neděle), Job (27.-30. neděle) a Ruth (32.-32. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.

14. neděle v mezidobí B
Nedělní evangelium (Mk 6, 1-13) a 2. čtení (2 K 12, 2-10) spojuje apoštolská práce, její rub i líc (těžkosti i radosti), mimořádnosti s ní spojené.

V 1. čtení (2 Sa 5, 1-5.9-10) se David ujímá v Jeruzalémě vlády nad celým Izraelem.

Všední SZ čtení vytváří kontext nedělnímu 1. čtení. Ve čtvrtek (1 Sa 2, 1-11) se David stává králem nad Judou, umírá Saul a David čelí vzpouře velitele Saulovy armády Abnéra. V pátek (2 Sa 3, 1-12) jsou popsány rozepře mezi Davidovým a Saulovým domem. V sobotu (2 Sa 3, 31-38) truchlí David nad smrtí Abnéra. Pondělní čtení (2 Sa 5, 1-10) je širší verzí čtení nedělního. Úterní čtení (2 Sa 5, 11-16) popisuje vzmáhání Davida. Ve středu (2 Sa 5, 17-25) David vítězně bojuje proti Pelištějcům.

NZ čtení i evangelia všedních dní si všímají apoštolské práce (téma nedělního 2. čtení a evangelia). Ve čtvrtek (1 K 4, 8-13), v pátek (2 K 10, 7-10) a pondělí (2 K 11, 16-33) v okruhu Pavlově. V úterý píše Jakub (Jk 5, 7-12): „Za vzor snášení zlého a v trpělivosti si, bratři, vezměte proroky…“ (Jk 5,10). Evangelia v sobotu (Mt 8, 18-22) a ve středu (J 7, 1-9) referují o těžkostech Ježíšova poslání.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: