Čtvrtek před 10. nedělí v mezidobí B

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu B

Evangelia jsou volena (3.-33. neděle) semikontinuálně z Marka. Výjimku tvoří 6. kapitola Janova evangelia zařazená o 17.-21. neděli.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 2. listu Korinťanům (7.-14. neděle), Efesanům (15.-21. neděle), listu Jakubova (22.-26. neděle), listu Židům (27.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Přední proroky (resp. „Davidovskou literaturu“): 1. knihu Samuelovu (9.-12. neděle); 2. knihu Samuelovu (13.-19. neděle), 1. knihu královskou (20.-21. neděle, Velepíseň (22. neděle), Přísloví (23.-25. neděle), Ester (26. neděle), Job (27.-30. neděle) a Ruth (32.-32. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.

10. neděle v mezidobí B
Spojujícím tématem 1. čtení (1 Sa 8, 4-11.[12-15].16-20; [11, 14-15]) a evangelia (Mk 3, 20-35) je král, kralování, království.
2. čtení (2 K 4,13 – 5,1) navazuje na téma minulé neděle: „… i když náš vnější člověk chátrá, ten vnitřní se však den ze dne obnovuje.“ (2 K 4,16)

SZ perikopy týdne (podobně jako v minulém i následujících týdnech) jsou semikontinuálním čtením 1. knihy Samuelovy. (čtvrtek 1 Sa 4, 1-22; pátek 1 Sa 5, 1-12; sobota 1 Sa 6,1-18; pondělí 1 Sa 7, 3-15; úterý 1 Sa 8, 1-22; středa 1 Sa 9, 1-14)

NZ čtení čtvrtku (1 P 4, 7-19) obsahuje verš: „Neboť je čas, aby soud začal od domu Božího. Tedy jestliže nejprve od nás, jaký bude konec těch, kteří jsou neposlušni Božího evangelia?“ (1 P 4,17) kterým je propojen s SZ čtením dne ve kterém nehodní synové Elího Chofní a Pinchas umírají.

Podobně v pátek je NZ čtení (2 K 5, 1-5) s větou: „máme příbytek od Boha: ne lidskou rukou postavený, ale věčný dům v nebesích“ vtaženo k SZ čtení dne o arše úmluvy, místu božího přebývání, které se zmocnili Pelištějci.

Sobotní evangelium (L 8, 4-15) se zmínkou o „tajemství Božího kralování“ (L 8,10) je vztaženo k evangeliu nedělnímu.

NZ čtení pondělí (Zj 20, 1-6) s pokračování v úterý (Zj 20, 7-15) hovoří o „kralování s Kristem“ (Zj 20,4). Středeční evangelium (L 11, 14-28) je paralelou evangelia nedělního.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: