8. ledna C

5. – 9. leden

Texty všedních dní kolem Zjevení Páně rozvádí témata této slavnosti.

5. leden – v SZ čtení (Jr 31, 7-14) přivádí zpět svůj národ ze zajetí. Evangeliu (J 1, (1-9).10-18) Logos přichází do svého vlastního.

7. leden – Jak SZ (Da 2, 1-19), tak NZ čtení (Ef 4,17 – 5,1) poukazují na špatnost všude kolem nás, ale je z ní cesta. Dar obrácení dostáváme.

8. leden – Ve SZ čtení (Da 2, 24-49) Daniel vykládá sen Nabukanosorovi a i potom velebí Boha. V NZ čtení (Ef 5, 15-20) autor vybízí k velebení Pána.

9. leden – Evangelium (L 1, 67-79) obsahuje Zachariášův chvalozpěv Benedictus. SZ čtení (Nu 24, 15-19) je analogickou chválou z úst Bileáma.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: