5. neděle v době postní A

Obsahem dnešního evangelia je příběh vzkříšení Lazara (J 11, 1-45). Perikopa sloužila a slouží při bezprostřední přípravě katechumenů na křest. Text má opět více vrstev:

smrt Lazara

víra Marty v život věčný

Ježíš je život věčný

víra Marie v Ježíše

vzkříšení Lazara

uvěřili ostatní

Jako související 1. čtení je vybráno Ezechielovo proroctví o suchých kostech (Ez 37, 1-14). 2. čtení z listu Římanům (Ř 8, 6-11) vyjadřuje víru i v naše vzkříšení: „Ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha, který ve vás přebývá.“ (Ř 8,11)

SZ čtení dnů připravujících na neděli tvoří výběr úryvků z Ezechiela. Ve čtvrtek Ez 1, 1-3; 2,8 – 3,3; v pátek Ez 33, 10-16; v sobotu Ez 36, 8-15. NZ čtení ve čtvrtek (Zj 10, 1-11) obsahuje stejný obraz, jako čtení z Ezechiela tento den: „(svitek) v mých ústech byl sladký jako med“ (Zj 10,10 i Ez 3,3). NZ čtení v pátek (Zj 11, 15-19) hovoří o „soudu mrtvých“ (Zj 11,18). V sobotním evangeliu (L 24, 44-53) říká Ježíš před nanebevstoupením: „Kristus měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých“ (L 24,46)

Tři čtení po neděli popisují zázračná vzkříšení. V pondělním SZ čtení (1 Kr 17, 17-24) křísí Eliáš syna vdovy. V NZ čtení (Sk 20, 7-20) je díky Pavlovi vrácen život Eutychovi. V úterním SZ čtení (1 Kr 4, 18-37) křísí Elíša syna Šúnemanky.
NZ text úterý (Ef 2, 1-10) svědčí: „Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy.“ (Ef 2,1). V středečním SZ čtení (Jr 32, 1-9.36-41) vybízí Jeremiáš v obleženém Jeruzalémě, před deportací většiny obyvatel ke koupení pole a dává tak najevo víru, že se do města vrátí život. Středeční evangelium (Mt 22, 23-33) obsahuje Ježíšovu polemiku se saducei, kteří nevěří ve vzkříšení a chtějí hypotetickým příběhem své stanovisko doložit.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: