4. ledna B

4. ledna

Všední dny začátku Nového roku se zaměřují na různé aspekty života s Hospodinem.

Jsme v Hospodinových rukou je poselstvím dnešního dne. SZ čtení (Př 3, 1-12) obsahuje: „Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost. (Př 3,5). V NZ čtení (Jk 4, 11-17) najdeme „Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to nebo ono.“ (Jk 4,15)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: