32. neděle v mezidobí A

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu A

Evangelia jsou volena (3.-34. neděle) semikontinuálně z Matouše.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 1. listu Korinťanům (2.-8. neděle), Římanům (9.-24. neděle), Filipanům (25.-28. neděle), 1. Tesaloničanům (29.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Pentateuch: Genezi (9.-20. neděle); Exodus (21.-29. neděle), Deuteromium (30. neděle), doplněný knihou Jozue (31.-32. neděle) a Soudců (33. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.


Jak podobenství nedělního evangelia o deseti pannách (Mt 25, 1-13), tak 2. čtení (1 Te 4, 13-18) se týkají druhého Kristova příchodu.

1. čtení (Joz 24, 1-3a.14-25) obsahuje klíčovou pasáž knihy Jozue: rozhodnutí lidu sloužit Hospodinu.

SZ čtení dní před nedělí obsahují pasáže předcházející nedělnímu 1. čtení: ve čtvrtek (Joz 5, 10-12) slavení Velikonoc, v pátek (Joz 8, 30-35) vyhlášení Zákona a v sobotu (Joz 20, 1-9) vyhlášení útočištných měst.

NZ čtení přináší eschatologické motivy. Ve čtvrtek (Zj 8,6 – 9,12) a navazující text v pátek (Zj 8, 13-21). Obdobný motiv má i sobotní evangelium (Mt 24, 1-14) „Jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku?“ (Mt 24,3)

Ve SZ čtení pondělí (Joz 24, 25-33) se uzavírá život Jozue jako obnovitele smlouvy s Hospodinem. V úterý (Neh 8, 1-12) je popsána Ezdrášova obnova smlouvy s Hospodinem. Ve středu (Jr 31, 31-34) obnova Jeremijášova.

NZ čtení pondělí (1 K 14, 20-25) si všímá jiného druhu znamení božího příchodu, boží přítomnosti. V úterý (1 Te 3, 6-13) se tematika vrací ke Pánově příchodu na konci časů. Text středečního evangelia (Mt 24, 29-35) předchází evangeliu nedělnímu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: