30. prosince B

30. prosince

Texty posledních dvou dnů občanského roku si všímají různých aspektů „běhu života“. „Neboť skrze mne se rozmnoží tvé dny a přibude ti let života.“, čteme v SZ čtení (Př 9, 1-12). V NZ čtení (2 P 3, 8-13) „jeden den je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den‘.“.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: