3. neděle po Zjevení Páně CNedělní evangelium (L 4, 14-21) popisuje začátky Ježíšova veřejného působení v synagoze v Nazaretu. Ježíš čte z Písma (derašu) a text vykládá. Obdobné téma je obsaženo v 1. čtení (Neh 8, 1-3.5-6.8-10): Ezdráš čte lidu z nalezeného svitku Zákona.

2. čtení (1 K 12, 12-31a) navazuje na 2. čtení minulé neděle. Představuje model církve jako Kristova těla.

Ve čtvrtek před nedělí je SZ čtením Iz 61, 1-7: „Duch Panovníka Hospodina je na mně, protože mne Hospodin pomazal.“ (Iz 61,1) Tento text je citován v nedělním evangeliu.
Primát Ducha nad Zákonem je vyjádřen v NZ čtení (Ř 7, 1-6).

Páteční SZ perikopa (Neh 2, 1-10) uvádí do kontextu 1. nedělní čtení. NZ perikopa (Ř 12, 1-8) připravuje na 2. nedělní čtení: „i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu“ (Ř 12,5)

Sobotní SZ čtení (Neh 5, 1-13) ukazuje na neblahou praxi prodávání bratrů do otroctví – souvisí s nedělním 1. čtením. Evangelium (L 2, 39-52) má vzdálenější souvislost s evangeliem neděle: Ježíš přichází jako dítě do Nazareta.

SZ čtení po neděli popisují čtení svitku Bárukem, který mu nadiktoval Jeremjáš. Šlo o kritickou dobu krále Jójakíma. V po (Jr 36, 1-10) čte Báruk svitek, v út (Jr 36, 11-26) král svitek spálí a výzvu k pokání nevyužije, ve st (Jr 36, 27-32) čte Báruk nový svitek.
NZ čtení v pondělí (1 K 14, 1-12) se týká mluvení jazyky a navazuje na 2. nedělní čtení.

Úterní čtení (2 K 7, 2-12) o Pavlově dopisu, který Korinťany zarmoutil koresponduje v Jeremiášovým svitkem o kterém se čte v SZ.

Středeční evangelium navazuje na evangelium nedělní.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: