3. ledna B

3. ledna

Všední dny začátku Nového roku se zaměřují na různé aspekty života s Hospodinem.

Aby se Bůh mohl projevit, je potřeba obrácení.
Ve SZ čtení (Př 1, 20-33) stojí: „Obraťte se, když vás kárám! Hle, vyleji na vás svého ducha, dám vám poznat svá slova.“ (Př 1,23). NZ text (Jk 4, 1-10) vybízí: „Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám.“ (Jkk 4,8)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: