28. prosince B

28. prosince

V tento den se tradičně vzpomíná na děti zabité Herodem v Betlémě – „Mláďátka“. Texty se týkají této události. V evangeliu (Mt 2, 13-18) je zmínka o povraždění betlémských chlapců. Je zde ocitován Jeremiáš: „V Rámě je slyšet bědování a hořký pláč. Ráchel oplakává své syny“ (Mt 2,18). Ve SZ (Jr 31, 15-17) se čte místo, odkud autor Matoušova evangelia citoval.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: