28. neděle v mezidobí C

Struktura nedělního ekumenického lekcionáře v mezidobí po Letnicích, cyklus C
Lekcionář je tvořen třemi řadami semikontinuálních čtení:
1. (starozákonní) čtení je voleno z prorocké literatury. Jednotlivé, postupně čtené knihy, jsou řazeny chronologicky, podle jejich vzniku. 9.-14. neděle je věnována „nepíšícím“ prorokům Eliášovi a Elíšovi – čte se z 1. a 2. knihy královské.  O 15.-16. neděli je čten Ámos, 17.-18. neděli Ozeáš, 19.-20. neděli Izaiáš (jsou mu věnovány pouze dva týdny, neboť je hojně čten o svátečních obdobích). Největší prostor je dán Jeremiášovi (21.-29. neděle, z toho 27. neděli je čten Pláč). 30. neděle patří Joelovi, 31. neděle Abakukovi, 32. neděle Ageovi (liturgický rok uzavírá 33. nedělí Izaiáš a 34. nedělí Jeremiáš). Nedělní SZ čtení se promítá i do všedních SZ čtení. Celý týden (od čtvrtka do středy) se čte ze stejné knihy jako v neděli (s výjimkou 12. neděle).
2. (novozákonní) čtení jsou volena z Pavlových a pavlovských listů. Jednotlivé listy jsou po sobě zařazeny rovněž víceméně chronologicky, podle doby jejich vzniku (což mnohdy není jednoznačné). 9.-14. neděli se čte list Galaťanům, 15.-18. list Kolosanům, o 19.-22. neděli je čteno ze 11.-13. kapitoly listu Židům. 23. neděle patří listu Filemonovi, 24.-26. neděle prvnímu listu Timotejovi, 27.-30. neděle druhému listu Timotejovi. Pro závěr liturgického roku (31.-34. neděle) je vybrán druhý list Tesanolickým.
3. (evangelijní) čtení jsou volena semikontinuálně z Lukáše.Jak nedělní evangelium (L 17, 11-19) tak 2. čtení (2 Tm 2, 8-15) se zabývá záchranou. V evangeliu Ježíš uzdravuje deset malomocných mužů. V epištole čteme: „Proto všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli záchrany v Kristu Ježíši…“ (2 Tm 2,10).
Celý týden pokračuje čtení z Jeremjáše.  Ve čtvrtek Jr 25, 1-14; v pátek Jr 27, 1-22; v sobotu Jr 28, 1-17; v neděli Jr 29, 1.4-7; v pondělí Jr 29, 8-23; v úterý Jr 29, 24-32; ve středu Jr 25, 15-32.

NZ čtení čtvrtku (2 Tm 1, 13-18) a pátku (2 Tm 1, 1-7) představují kontext nedělního 2. čtení. Sobotní evangelium (L 5, 12-16) je analogickou perikopou k evangeliu nedělnímu.

V pondělí (Sk 26, 24-29) přeje Pavel záchranu všem včetně svým věznitelům. V úterý (Ef 6, 10-20) mluví Pavel o duchovním boji a jeho zbraních, vesměs obranných. V evangeliu (Mt 10, 5-15) Ježíš posílá Dvanáct, aby zachraňovali: „Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné…“ (Mt 10,8).

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: