28. neděle v mezidobí A

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu A

Evangelia jsou volena (3.-34. neděle) semikontinuálně z Matouše.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 1. listu Korinťanům (2.-8. neděle), Římanům (9.-24. neděle), Filipanům (25.-28. neděle), 1. Tesaloničanům (29.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Pentateuch: Genezi (9.-20. neděle); Exodus (21.-29. neděle), Deuteromium (30. neděle), doplněný knihou Jozue (31.-32. neděle) a Soudců (33. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.


Nedělní evangelium (Mt 22, 1-14) obsahuje podobenství o svatbě, na kterou pozvaní nepřišli. S tím souvisí 1. čtení (Ex 32, 1-14) o zlatém teleti, kde lid odmítl Zákon Hospodinův.
2. čtení (Fp 4, 1-9) obsahuje parenetickou část listu, který se o nedělích na pokračování čte.

SZ čtení čtvrtku (Ex 24, 1-8), pátku (Ex 24, 9-11) a soboty (Ex 24, 12-18) si všímají události, které předcházely klanění teleti.

Jak NZ čtení čtvrtku (1 P 5, 1-5.12-14), tak pátku (Jk 4, 4-10) korespondují s nedělním 2. čtením.
Sobotní evangelium (Mk 2, 18-22) pracuje s motivem svatby, podobně jako evangelium nedělní.

SZ čtení pondělí (Ex 32, 15-35) i úterý (Ex 33, 1-6) popisují události, které následovaly po klanění zlatému teleti. Středeční čtení (2 Kr 17, 7-12) je jinou reflexí tohoto hříchu Izraele.

Pondělní NZ perikopa (Ju 17-25) přináší povzbuzeni podobně jako nedělní 2. čtení.
Úterní perikopa (Fp 3,13 – 4,1) bezprostředně nedělnímu 2. čtení předchází.
Středeční evangelium (J 6, 25-35) vychází z motivu jídla, hostiny obdobně s evangeliem nedělním.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: