27. prosince B

27. prosince

Čtení dnů po Vánocích jsou inspirovány (ačkoli to není nikde výslovně zmíněno) svátky, které byly v kalendáři ještě předtím, než vznikly Vánoce.

Texty se týkají apoštola a evangelisty Jana. NZ čtení je vybráno z 1. listu Janova (1 J 1, 1-9), který je jakýmsi průvodním textem k Janovu evangeliu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: