27. neděle v mezidobí A

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu A

Evangelia jsou volena (3.-34. neděle) semikontinuálně z Matouše.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 1. listu Korinťanům (2.-8. neděle), Římanům (9.-24. neděle), Filipanům (25.-28. neděle), 1. Tesaloničanům (29.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Pentateuch: Genezi (9.-20. neděle); Exodus (21.-29. neděle), Deuteromium (30. neděle), doplněný knihou Jozue (31.-32. neděle) a Soudců (33. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.


Dominantním textem této neděle je 1. čtení (Ex 20, 1-4.7-9.12-20) přinášející jednu z verzí Desatera. K němu se váže 2. čtení (Fp 3, 4b-13) poukazující na jinou spravedlnost, ne ze Zákona, ale z víry v Krista.
Obsahem evangelia (Mt 21, 33-46) je podobenství o zlých vinařích.

SZ čtení čtvrtku (Ex 23, 1-9), pátku (Ex 23, 14-19) a soboty (Ex 23, 10-13) obsahují další pravidla Zákona následující po Desateru.

NZ čtení čtvrtku (Ko 2, 16-23) polemizuje s předpisy Zákona. „Jestliže jste s Kristem zemřeli živlům světa, proč si dáváte předpisovat, jako byste žili ve světě.“ (Ko 2,20)
Čtení pátku (Ko 2, 14-19; 3, 1-4a) svou druhou částí bezprostředně předchází nedělnímu 2. čtení.
Evangelium soboty (J 7, 40-52) má podobné téma „nepřijetí vlastními“ jako evangelium nedělní.

SZ čtení pondělí (Dt 5, 1-21) obsahuje druhou, deuteronomickou verzi Desatera. Navazující předpisy pak předkládá úterní (Dt 5,22 – 6,3) a středeční (Dt 6, 10-25) čtení.

NZ text pondělí (1 P 2, 4-10) souvisí s nedělním evangeliem: „byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený“ (1 P 2,4). Úterní čtení (2 K 5, 17-21) koresponduje s nedělním 2. čtením: „je-li kdo v Kristu, je nové stvoření“ (2 K 5,17).
Ve středečním evangeliu (J 11, 45-57) se opět objevuje motiv evangelia nedělního „nepřijetí vlastními“.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: