26. neděle v mezidobí C

Struktura nedělního ekumenického lekcionáře v mezidobí po Letnicích, cyklus C
Lekcionář je tvořen třemi řadami semikontinuálních čtení:
1. (starozákonní) čtení je voleno z prorocké literatury. Jednotlivé, postupně čtené knihy, jsou řazeny chronologicky, podle jejich vzniku. 9.-14. neděle je věnována „nepíšícím“ prorokům Eliášovi a Elíšovi – čte se z 1. a 2. knihy královské.  O 15.-16. neděli je čten Ámos, 17.-18. neděli Ozeáš, 19.-20. neděli Izaiáš (jsou mu věnovány pouze dva týdny, neboť je hojně čten o svátečních obdobích). Největší prostor je dán Jeremiášovi (21.-29. neděle, z toho 27. neděli je čten Pláč). 30. neděle patří Joelovi, 31. neděle Abakukovi, 32. neděle Ageovi (liturgický rok uzavírá 33. nedělí Izaiáš a 34. nedělí Jeremiáš). Nedělní SZ čtení se promítá i do všedních SZ čtení. Celý týden (od čtvrtka do středy) se čte ze stejné knihy jako v neděli (s výjimkou 12. neděle).
2. (novozákonní) čtení jsou volena z Pavlových a pavlovských listů. Jednotlivé listy jsou po sobě zařazeny rovněž víceméně chronologicky, podle doby jejich vzniku (což mnohdy není jednoznačné). 9.-14. neděli se čte list Galaťanům, 15.-18. list Kolosanům, o 19.-22. neděli je čteno ze 11.-13. kapitoly listu Židům. 23. neděle patří listu Filemonovi, 24.-26. neděle prvnímu listu Timotejovi, 27.-30. neděle druhému listu Timotejovi. Pro závěr liturgického roku (31.-34. neděle) je vybrán druhý list Tesanolickým.
3. (evangelijní) čtení jsou volena semikontinuálně z Lukáše.Tématem týdne je bohatství a chudoba v eschatologické perspektivě. Nedělní evangelium (L 16, 19-31) obsahuje podobenství o boháči a chudáku Lazarovi. Ve 2. čtení (1 Tm 6, 6-19) stojí: „Těm, kteří jsou bohatí v nynějším věku přikazuj ať nesmýšlejí povýšeně“.  V 1. čtení (Jr 32, 1-3a.6-15) vyzývá Jeremjáš ke koupi pozemku, ačkoli Jeruzalém brzy padne. Je to znamení, že se vrátí dobré časy.

Všechna SZ čtení i všedních dnů jsou stále vybrána z Jeremjáše. Ve čtvrtek Jr 23, 9-22; v pátek Jr 23, 23-32; v sobotu Jr 24, 1-10; v pondělí Jr 32, 16-35; v úterý Jr 32, 36-44; ve středu Jr 33, 1-13.

Ve čtvrtečním NZ čtení (2 K 8, 8-15) vyzývá Pavel ke sbírce pro chudou Jeruzalémskou obec.
Páteční čtení (Ef 2, 1-10) připomíná Boha „bohatého v milosrdenství“.
Sobotní evangelium (L 9, 43b-48) ukazuje cenu maličkých v božích očích.

Pondělní NZ čtení (Zj 3, 14-22) ukazuje na domnělé bohatství biskupa v Laodiceji, který je ve skutečnosti „ubohý, politováníhodný, chudý…“.
V úterý (Jk 5, 1-6) varuje Jakub boháče s tím, že jejich „bohatství je shnilé…“
Ve středečním evangeliu (Mt 19, 16-22) je bohatství překážkou v následování Ježíše.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: