26. neděle v mezidobí A

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu A

Evangelia jsou volena (3.-34. neděle) semikontinuálně z Matouše.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 1. listu Korinťanům (2.-8. neděle), Římanům (9.-24. neděle), Filipanům (25.-28. neděle), 1. Tesaloničanům (29.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Pentateuch: Genezi (9.-20. neděle); Exodus (21.-29. neděle), Deuteromium (30. neděle), doplněný knihou Jozue (31.-32. neděle) a Soudců (33. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.


2. nedělní čtení (Fp 2, 1-13) obsahuje významný hymnus o Kristu (Fp 2, 5-11). Verš „Nevěnujte pozornost každý jen svým zájmům“ (Fp 2,4) propojuje tuto perikopu s 1. čtením (Ex 17, 1-7). Poslání „nebýt pro sebe“ se týkalo Mojžíše, Ježíše i Filipanů.
Evangelium (Mt 21, 23-32) se týká Ježíšovy pravomoci.

Voda na poušti, o které se píše v 1. nedělním čtení je tématem i ve čtvrtek (Iz 48, 17-21) v pátek (Nu 20, 1-13) a v sobotu (Nu 27, 12-13).

NZ čtení čtvrtku (Jk 4, 11-16) „nemluvte jeden proti druhému“ (Jk 4,1) rezonuje s nedělním 2. čtením „smýšlejte stejně“ (Fp 2,2)
V pátečním čtení (Sk 13, 32-41) „jej vzkřísil z mrtvých“ rezonuje s jiným místem nedělního 2. čtení „Proto ho také Bůh povýšil…“ (Fp 2,9).
Sobotní evangelium (Mk 11, 27-33) je markovskou verzí evangelia nedělního.

SZ čtení po neděli – pondělí (Ex 18, 1-12), úterý (Ex 18, 13-27) a středy (Ex 19, 9b-25) jsou pokračováním čtení nedělního.

NZ čtení pondělí (Fp 1, 3-14) a úterý (Fp 1, 15-21) naopak obsahují pasáže předcházející 2. nedělnímu čtení. Evangelium středy (Mt 9, 2-9) se týká, podobně jako nedělní Ježíšovy pravomoci.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: