25. neděle v mezidobí A

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu A

Evangelia jsou volena (3.-34. neděle) semikontinuálně z Matouše.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 1. listu Korinťanům (2.-8. neděle), Římanům (9.-24. neděle), Filipanům (25.-28. neděle), 1. Tesaloničanům (29.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Pentateuch: Genezi (9.-20. neděle); Exodus (21.-29. neděle), Deuteromium (30. neděle), doplněný knihou Jozue (31.-32. neděle) a Soudců (33. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.


Nedělní evangelium (Mt 20, 1-16) připodobňuje nebeské království hospodáři, který najímá dělníky na svou vinici. Opět a opět přichází. Podobně Pavel v listu Filipanům (Fp 1, 21-30), který se začíná tuto neděli číst, znovu k adresátům přijde.
1. čtení (Ex 16, 2-15) popisuje dar many na poušti.

SZ čtení čtvrtku (Ex 15, 22-27) popisuje dar vody na poušti. Páteční čtení (Ex 16, 1-21) je rozšířenou verzí čtení nedělního. Sobotní (Ex 16, 22-30) pak jeho pokračování.

Pondělní čtení o maně (Ex 16, 31-35) je pokračováním sobotního. Úterní (Nu 11, 1-9) a středeční (Nu 11, 18-23.31-32) čtení se týkají daru křepelek.

V na sebe navazujících NZ čteních čtvrtku (2 K 13, 1-4) a pátku (2 K 13, 5-10) Pavel referuje, že opět přijde. Sobotní evangelium (Mt 19, 23-30) předchází nedělnímu: „Mnozí první budou poslední a poslední první“ (Mt 19,30)

Pondělní NZ čtení (Ř 16, 1-16) a úterní (Ř 16, 17-20) tvoří samý závěr listu Římanům, který se o nedělích četl řadu měsíců. Obsahuje pozdravy jednotlivým domácím církvím.
Tematika středečního evangelia (Mt 18, 1-5) odpovídá tematice evangelia nedělního: „Kdo je tedy v království Nebes největší?“ (Mt 18,1)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: