23. neděle v mezidobí A

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu A

Evangelia jsou volena (3.-34. neděle) semikontinuálně z Matouše.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 1. listu Korinťanům (2.-8. neděle), Římanům (9.-24. neděle), Filipanům (25.-28. neděle), 1. Tesaloničanům (29.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Pentateuch: Genezi (9.-20. neděle); Exodus (21.-29. neděle), Deuteromium (30. neděle), doplněný knihou Jozue (31.-32. neděle) a Soudců (33. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.


V 1. nedělním čtení (Ex 12, 1-14) je popsán hod beránka. Krev na veřejích domu ochrání před hrůzou této noci. Kontrastu dne a noci si všímá i 2. čtení (Ř 13, 8-14). „Noc pokročila, den se přiblížil. Oložme proto skutky tmy a oblečme zdroj světla.“ (Ř 13,12) Evangelium (Mt 18, 15-20) obsahuje řád pokání.

SZ čtení tvoří rámec nedělního 1. čtení. Před nedělí popisují egyptské rány. Ve čtvrtek (Ex 9, 1-7) úhyn dobytka Egypťanů, v pátek (Ex 10, 21-29) tmu v Egyptě, v sobotu (Ex 11, 1-10) smrt všeho prvorozeného.
Texty pondělí (Ex 12, 14-28), úterý (Ex 12, 29-42) a středy (Ex 13, 1-7) bezprostředně navazují na nedělní čtení.

NZ čtení čtvrtku (2 K 12, 11-12) připravuje na nedělní čtení obsahující verš „Naplněním Zákona je tedy láska“ (Ř 13,12) charakteristickým místem: „Když vás více miluji, mám být za to méně milován?“ (1 K 12,15).
V NZ čtení pátku (Ř 10, 15b-21) se Izrael dostává na místo zatvrzelého národa, tak jako byl farao a Egypt, o kterých se čte v ZS čtení.
V sobotním evangeliu (Mt 23, 29-36) vylitá krev spravedlivých je obžalobou těch, kteří ji prolili. Znamení prolité krve je součástí i nedělního 1. čtení.

NZ čtení pondělí (1 P 2, 11-17) s veršem: „veďte dobrý způsob života“ (1 P 2,12) reflektuje nedělní 2. čtení s veršem: „Žijme řádně jako ve dne…“ (Ř 13,13).  
Úterní text (Ř 13, 1-7) bezprostředně předchází nedělnímu 2. čtení.
Evangelium (Mt 21, 18-22) o uschlém fíkovníku je analogií evangelia neděle, kde ten, kdo neuposlechne ani shromáždění je jako pohan a celník.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: