22. neděle v mezidobí C

Struktura nedělního ekumenického lekcionáře v mezidobí po Letnicích, cyklus C
Lekcionář je tvořen třemi řadami semikontinuálních čtení:
1. (starozákonní) čtení je voleno z prorocké literatury. Jednotlivé, postupně čtené knihy, jsou řazeny chronologicky, podle jejich vzniku. 9.-14. neděle je věnována „nepíšícím“ prorokům Eliášovi a Elíšovi – čte se z 1. a 2. knihy královské.  O 15.-16. neděli je čten Ámos, 17.-18. neděli Ozeáš, 19.-20. neděli Izaiáš (jsou mu věnovány pouze dva týdny, neboť je hojně čten o svátečních obdobích). Největší prostor je dán Jeremiášovi (21.-29. neděle, z toho 27. neděli je čten Pláč). 30. neděle patří Joelovi, 31. neděle Abakukovi, 32. neděle Ageovi (liturgický rok uzavírá 33. nedělí Izaiáš a 34. nedělí Jeremiáš). Nedělní SZ čtení se promítá i do všedních SZ čtení. Celý týden (od čtvrtka do středy) se čte ze stejné knihy jako v neděli (s výjimkou 12. neděle).
2. (novozákonní) čtení jsou volena z Pavlových a pavlovských listů. Jednotlivé listy jsou po sobě zařazeny rovněž víceméně chronologicky, podle doby jejich vzniku (což mnohdy není jednoznačné). 9.-14. neděli se čte list Galaťanům, 15.-18. list Kolosanům, o 19.-22. neděli je čteno ze 11.-13. kapitoly listu Židům. 23. neděle patří listu Filemonovi, 24.-26. neděle prvnímu listu Timotejovi, 27.-30. neděle druhému listu Timotejovi. Pro závěr liturgického roku (31.-34. neděle) je vybrán druhý list Tesanolickým.
3. (evangelijní) čtení jsou volena semikontinuálně z Lukáše.Celý týden pokračuje čtení z Jeremjáše o nevěrnosti Izraele. Ve čtvrtek Jr 11, 1-17; v pátek Jr 12, 1-13; v sobotu Jr 2, 1-3.14-22; v neděli Jr 2, 4-13; v pondělí Jr 2, 23-37; v úterý Jr 3, 1-14; ve středu Jr 3, 15-25.
Nedělní evangelium o pořádání hostiny (L 14, 1.7-14) odráží ještě téma: „kdo se povyšuje, bude ponížen“ (L 14,11). Pohostinost a bratrská láska je zmíněna i v 2. čtení (Žd 13, 1-8.15-16).

Na nedělní 2. čtení připravuje NZ čtení čtvrtku (1 P 3, 8-12): „Buďte … plní bratrské lásky…“ (1 P 3,8); pátku (1 P 4, 7-11): „Buďte jedni k druhým pohostinní…“ (1 P 4,8).
Sobotní evangelium (Mt 20, 20-28) se dotýká stejného tématu jako evangelium nedělní: „… kdo by se mezi vámi chtěl stát velkým, bude vaším služebníkem…“ (Mt 20,26)

Pondělní NZ čtení (Žd 13, 7-21) se částečně prolíná s nedělním 2. čtením. V úterním čtení (Tt 1, 1-9) se opět objevuje: „… (biskup musí být)… pohostinný, milující dobro…“ (Tt 1,8)
Středeční evangelium (14, 15-24) je pokračováním nedělního evangelia se stejným tématem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: