21. neděle v mezidobí A

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu A

Evangelia jsou volena (3.-34. neděle) semikontinuálně z Matouše.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 1. listu Korinťanům (2.-8. neděle), Římanům (9.-24. neděle), Filipanům (25.-28. neděle), 1. Tesaloničanům (29.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Pentateuch: Genezi (9.-20. neděle); Exodus (21.-29. neděle), Deuteromium (30. neděle), doplněný knihou Jozue (31.-32. neděle) a Soudců (33. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.


2. nedělní čtení (Ř 12, 1-8) obsahuje praktické rady pro jednání Kristových učedníků. Verš „jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého“ (Ř 12,5) ukazuje k organismu církve. Čtení je tak propojeno s evangeliem (Mt 16, 13-20): „… na té skále vybuduji svou církev …“ (Mt 16,18).

1. čtením (Ex 1,8 – 2,10) líčícím Mojžíšovo narození se začíná číst na pokračování kniha Exodus.

SZ čtení čtvrtku (Gn 49, 1-33) popisují požehnání Jákoba synům a jeho smrt. V pátek (Gn 49,29 – 50,14) čteme o Jákobově pohřbu.
V sobotu (Gn 50, 15-26) o pohřbu Josefa.

NZ lekce připravují na nedělní 2. čtení a poukazují na různé aspekty křesťanského života. Ve čtvrtek (1 K 6, 1-11): „Bratr s bratrem se soudí a to před nevěřícími?“ (1 K 6,6). V pátek (2 K 10, 12-18): „Nebudeme se chlubit nad stanovenou míru…“ (2 K 10,13). V sobotu text, který bezprostředně předchází nedělnímu evangeliu (Mt 16, 5-12): „Dávejte si pozor a varujte se kvasu farizeů a saduceů!“ (Mt 16,6)

SZ čtení po neděli se týkají Mojžíše a doplňují nedělní 1. čtení. Předchází mu pondělní (Ex 1, 1-7) a následují je čtení v úterý (Ex 2, 11-15a) a středu (Ex 2, 15b-22).

NZ lekce reflektují 2. nedělní čtení a týkají se božího soudu. V pondělí Ř 2, 1-11 a v úterý Ř 11, 33-36.
Středeční evangelium (Mt 26, 6-13) reflektuje závěr nedělního 2. čtení: „Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí radostně“(Ř 12,8).

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: