19. neděle v mezidobí C

Struktura nedělního ekumenického lekcionáře v mezidobí po Letnicích, cyklus C
Lekcionář je tvořen třemi řadami semikontinuálních čtení:
1. (starozákonní) čtení je voleno z prorocké literatury. Jednotlivé, postupně čtené knihy, jsou řazeny chronologicky, podle jejich vzniku. 9.-14. neděle je věnována „nepíšícím“ prorokům Eliášovi a Elíšovi – čte se z 1. a 2. knihy královské.  O 15.-16. neděli je čten Ámos, 17.-18. neděli Ozeáš, 19.-20. neděli Izaiáš (jsou mu věnovány pouze dva týdny, neboť je hojně čten o svátečních obdobích). Největší prostor je dán Jeremiášovi (21.-29. neděle, z toho 27. neděli je čten Pláč). 30. neděle patří Joelovi, 31. neděle Abakukovi, 32. neděle Ageovi (liturgický rok uzavírá 33. nedělí Izaiáš a 34. nedělí Jeremiáš). Nedělní SZ čtení se promítá i do všedních SZ čtení. Celý týden (od čtvrtka do středy) se čte ze stejné knihy jako v neděli (s výjimkou 12. neděle).
2. (novozákonní) čtení jsou volena z Pavlových a pavlovských listů. Jednotlivé listy jsou po sobě zařazeny rovněž víceméně chronologicky, podle doby jejich vzniku (což mnohdy není jednoznačné). 9.-14. neděli se čte list Galaťanům, 15.-18. list Kolosanům, o 19.-22. neděli je čteno ze 11.-13. kapitoly listu Židům. 23. neděle patří listu Filemonovi, 24.-26. neděle prvnímu listu Timotejovi, 27.-30. neděle druhému listu Timotejovi. Pro závěr liturgického roku (31.-34. neděle) je vybrán druhý list Tesanolickým.
3. (evangelijní) čtení jsou volena semikontinuálně z Lukáše.Nedělní evangelium (L 12, 32-40) navazuje na evangelium minulé neděle a vybízí namísto střádání hmotného majetku usilovat o poklad v nebesích. Zmínkou o vlasti nebeské končí u 2. čtení (Žd 11, 1-3.8-16).
SZ čtení tohoto a následujícího týdne představují Izajáše (resp. Protoizajáše). 1. nedělní čtení (Iz 1, 1.10-20) obsahuje úvod knihy.

Ve čtvrtek čteme Iz 9, 8-17; v pátek Iz 9,18 – 10,4; v sobotu Iz 1, 2-9.21-23; v pondělí Iz 2, 1-4; v úterý Iz 24, 1-13; ve středu Iz 24, 14-23.

NZ čtení čtvrtku (Ř 9, 1-9) a pátku (Sk 7, 1-8) spojuje s 2. nedělním čtením postava Abrahama.
Sobotní evangelium (Mt 6, 19-24) o pokladu v nebi je tematicky propojeno  s evangeliem nedělním.

NZ čtení pondělka (Žd 11, 1-7) obsahuje pasáž, která byla v nedělním 2. čtení vynechána. Úterní čtení (Žd 11, 17-28) pasáž, která po nedělním 2. čtení hned následuje.
Středeční evangelium (L 12, 41-48) je pokračováním evangelia nedělního.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: