18. neděle v mezidobí C

Struktura nedělního ekumenického lekcionáře v mezidobí po Letnicích, cyklus C
Lekcionář je tvořen třemi řadami semikontinuálních čtení:
1. (starozákonní) čtení je voleno z prorocké literatury. Jednotlivé, postupně čtené knihy, jsou řazeny chronologicky, podle jejich vzniku. 9.-14. neděle je věnována „nepíšícím“ prorokům Eliášovi a Elíšovi – čte se z 1. a 2. knihy královské.  O 15.-16. neděli je čten Ámos, 17.-18. neděli Ozeáš, 19.-20. neděli Izaiáš (jsou mu věnovány pouze dva týdny, neboť je hojně čten o svátečních obdobích). Největší prostor je dán Jeremiášovi (21.-29. neděle, z toho 27. neděli je čten Pláč). 30. neděle patří Joelovi, 31. neděle Abakukovi, 32. neděle Ageovi (liturgický rok uzavírá 33. nedělí Izaiáš a 34. nedělí Jeremiáš). Nedělní SZ čtení se promítá i do všedních SZ čtení. Celý týden (od čtvrtka do středy) se čte ze stejné knihy jako v neděli (s výjimkou 12. neděle).
2. (novozákonní) čtení jsou volena z Pavlových a pavlovských listů. Jednotlivé listy jsou po sobě zařazeny rovněž víceméně chronologicky, podle doby jejich vzniku (což mnohdy není jednoznačné). 9.-14. neděli se čte list Galaťanům, 15.-18. list Kolosanům, o 19.-22. neděli je čteno ze 11.-13. kapitoly listu Židům. 23. neděle patří listu Filemonovi, 24.-26. neděle prvnímu listu Timotejovi, 27.-30. neděle druhému listu Timotejovi. Pro závěr liturgického roku (31.-34. neděle) je vybrán druhý list Tesanolickým.
3. (evangelijní) čtení jsou volena semikontinuálně z Lukáše.Nedělní evangelium (L 12, 13-21) se zabývá riziky hromadění majetku. S tím koresponduje 2. čtení (Ko 3, 1-11): „Myslete na to, co je nahoře, ne ne to, co je na zemi.“ (Ko 3,2) 1. čtení neděle (Oz 11, 1-11) i ostatních dnů týdne jsou vzata z Ozeáše píšícího v době hmotného zajištění, ale duchovní nevěry.

Ve čtvrtek se čte Oz 8, 1-14; v pátek Oz 9, 1-19; v sobotu Oz 10, 1-15; v pondělí Oz 11,12 – 12,14; v úterý Oz 13, 1-6; ve středu Oz 14, 1-9.

2. čtení čtvrtku (Ř 11, 33-36) obsahuje zmínku o božím bohatství, pátku (Ef 4, 17-24) o odložení marné existence starého člověka a oblečení člověka nového. O bohatém mládenci pojednává sobotní evangelium (Mk 10, 17-22).

Pondělní (Ko 3,18 – 4,1) a úterní (Ko 4, 2-6) 2. čtení vytváří kontext nedělnímu 2. čtení. Středeční evangelium (L 12, 22-31) je pokračováním evangelia nedělního.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: