Zvěstování Páně ABC – nebo Ž 40, 5-10

5Blahoslavený je ten muž, který vkládá své naděje v Hospodina a neobrací se k nestvůrám a k těm, kdo se uchylují ke lži. 6 Hospodine, můj Bože, ty jsi s námi učinil mnoho svých divů a úmyslů; nikdo se s tebou nemůže měřit. Chci je oznamovat a hovořit o nich — je jich víc, než se dá vypovědět. 7Obětní hod ani přídavnou oběť jsi nechtěl, ale prorazil jsi mi uši. Zápal ani oběť za hřích jsi nežádal. 8Tu jsem řekl: Hle, přicházím. Ve svitku knihy je o mně psáno. 9 Oblíbil jsem si dělat to, co je ti milé, můj Bože. Tvůj zákon je v mém nitru. 10Zvěstoval jsem spravedlnost ve velikém shromáždění; hle, neomezoval jsem své rty. Hospodine, ty to víš.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: