Zmrtvýchvstání Páně C – 10010 Žalm 136, 1-9.23-26

1Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý — vždyť jeho milosrdenství je věčné! 2Chválu vzdejte Bohu bohů — vždyť jeho milosrdenství je věčné! 3Chválu vzdejte Pánu pánů — vždyť jeho milosrdenství je věčné! 4Tomu, jenž jediný koná veliké divy — vždyť jeho milosrdenství je věčné! 5Nebesa učinil s důmyslem — vždyť jeho milosrdenství je věčné! 6Rozprostřel zemi nad vodami — vždyť jeho milosrdenství je věčné! 7Učinil veliká světla — vždyť jeho milosrdenství je věčné! 8Slunce, aby vládlo ve dne — vždyť jeho milosrdenství je věčné! 9Měsíc a hvězdy, aby vládly v noci — vždyť jeho milosrdenství je věčné! 23V našem ponížení na nás pamatoval — vždyť jeho milosrdenství je věčné! 24A vytrhl nás z moci našich protivníků — vždyť jeho milosrdenství je věčné! 25Dává pokrm veškerému tvorstvu — vždyť jeho milosrdenství je věčné! 26Chválu vzdejte Bohu nebes — vždyť jeho milosrdenství je věčné!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: