Zmrtvýchvstání Páně C – 20030 2. čtení 1 K 15, 19-25

19 Máme-li naději v Kristu jen v tomto životě, jsme (nejubožejší ze všech) lidí.20 Avšak Kristus vstal z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli. 21 Když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení mrtvých.22 Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. 23 Každý však ve svém pořadí: jako prvotina Kristus, potom při jeho příchodu ti, kdo jsou Kristovi, 24 potom bude konec, až Kristus odevzdá království Bohu a Otci a zruší každou vládu, každou vrchnost i moc. 25 Neboť on musí kralovat, dokud nepoloží všechny nepřátele pod jeho nohy.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: