Zmrtvýchvstání Páně B – 10030 Žalm 46

2Bůh je naším útočištěm i silou, velkou pomocí, kterou nacházíme v souženích. 3Proto se nebudeme bát, i kdyby se převrátila země a hory se zřítily do mořských hlubin, 4byť by jeho vody burácely a pěnily, byť by se hory pro jeho zpupnost třásly. 5Řeka svým proudem oblažuje Boží město, svaté příbytky Nejvyššího. 6Bůh je uprostřed něj, nezhroutí se. Bůh mu přijde na pomoc hned za rozbřesku. 7Národy hlučí, království se otřásají. Vydá svůj hlas a země se rozplývá. 8Hospodin zástupů je s námi, nepřístupným hradem je nám Bůh Jákobův. 9Pojďte a pohleďte na Hospodinovy skutky, jakou hroznou spoušť udělal na zemi. 10Činí přítrž bojům až do končin země, láme luky a přesekává kopí, vozy pálí ohněm. 11Přestaňte! Uznejte, že já jsem Bůh, vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zemí! 12Hospodin zástupů je s námi, nepřístupným hradem je nám Bůh Jákobův.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: