Zmrtvýchvstání Páně B – 30020 2. čtení 1 K 5, 6b-8

Nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? 7Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení. Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl za nás obětován. 8Slavme tedy svátek ne se starým kvasem, ani s kvasem špatnosti a zloby, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: