Zmrtvýchvstání Páně B – 20030 2. čtení 1 K 15, 1-11

1 Připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, v němž stojíte 2 a skrze něž (jste i zachraňováni), držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval — ledaže byste uvěřili nadarmo. 3 Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, 4 byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle Písem,5 zjevil se Kéfovi a potom Dvanácti.6 Dále se zjevil více než pěti stům bratří najednou; většina z nich doposud žije, někteří však již zemřeli. 7 Potom se zjevil Jakubovi a potom všem apoštolům.8 Naposledy ze všech, jako nedochůdčeti, zjevil se také mně. 9 Neboť já jsem nejmenší z apoštolů; nejsem hoden nazývat se apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev.10 Boží milostí jsem to, co jsem. A jeho milost, kterou mi prokázal, nebyla marná, vždyť jsem usilovně pracoval více než všichni ostatní — nikoli já, nýbrž Boží milost, [která] byla se mnou. 11 tedy já, nebo oni — takto hlásáme a tak jste uvěřili.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: