Zmrtvýchvstání Páně B – 10190 Žalm 114

1Když vyšel Izrael z Egypta, dům Jákobův z lidu cizí řeči, 2byl Juda jeho svatyní, Izrael jeho vladařstvím. 3Moře to vidělo a uteklo, Jordán se obrátil nazpět, 4hory poskakovaly jako berani a pahorky jako jehňata. 5Co je ti, moře, že utíkáš, Jordáne, že se obracíš nazpět? 6Hory, proč poskakujete jako berani, a vy, pahorky, jako jehňata? 7Svíjej se, země, před Pánem, před Bohem Jákobovým, 8jenž proměňuje skálu v jezero, křemen ve vodní pramen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: