Zmrtvýchvstání Páně A – 20060 nebo Mk 16, 1-8

1 Když uplynula sobota, Marie Magdalská, Marie matka Jakubova a Salome nakoupily vonné látky, aby přišly a pomazaly ho.2 A časně ráno prvního dne týdne, když vyšlo slunce, přicházely k hrobce.3 A říkaly si: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobky?“4 A vzhlédly a vidí, že kámen je odvalen; byl totiž velmi veliký.5 Když vstoupily do hrobky, spatřily mládence sedícího po pravé straně, oděného bílým rouchem, a vyděsily se.6 On pak jim řekl: „Neděste se. Hledáte Ježíše Nazaretského, toho ukřižovaného. Byl vzkříšen z mrtvých, není tu. Hle, místo, kam ho položili.7 Ale jděte a povězte jeho učedníkům i Petrovi: Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, tak jak vám řekl.“8 Vyšly a utekly od hrobky; zmocnilo se jich totiž třesení a byly zcela bez sebe. A nikomu nic neřekly, neboť se bály.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: