Úterý po Trojici A – Ž 29

1Davidův žalm. Vzdejte Hospodinu, synové Boží, vzdejte Hospodinu slávu a sílu. 2Vzdejte Hospodinu slávu jeho jména, klaňte se Hospodinu v nádheře svatyně. 3Hlas Hospodinův nad vodami, slavný Bůh zahřměl, Hospodin nad mocnými vodami. 4Hospodinův hlas je mocný, Hospodinův hlas je nádherný. 5Hospodinův hlas láme cedry, Hospodin tříští libanonské cedry. 6Působí, že Libanon poskakuje jako tele a Sirjón jako mládě divokého tura. 7Hospodinův hlas rozkřesává plameny ohně, 8Hospodinův hlas působí, že se poušť svírá bolestí, Hospodin k bolesti přivádí poušť Kádeš. 9Hospodinův hlas přivádí laně ku porodu a obnažuje lesy. A v jeho chrámu všichni říkají: Sláva! 10Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit jako král navěky. 11Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svému lidu pokojem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: