Úterý po Letnicích B – Gn 11, 1-9

1Celá země byla jedné řeči a jedněch slov. 2Jak táhli od východu, nalezli v šineárské zemi pláň a tam se usadili. 3Řekli jeden druhému: Nuže, udělejme cihly a důkladně je vypalme. A měli cihlu místo kamene a asfalt měli místo malty. 4A řekli: Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi, a uděláme si jméno, abychom se nerozptýlili po celém povrchu země. 5Hospodin sestoupil, aby viděl to město a věž, které lidští synové stavěli. 6Hospodin řekl: Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč, a toto je začátek jejich činnosti. Tak pro ně nebude nemožné nic, co si usmyslí udělat. 7Nuže, sestupme a zmaťme tam jejich řeč, takže jeden nebude rozumět řeči druhého. 8Tak je odtamtud Hospodin rozptýlil po celém povrchu země, a přestali stavět to město. 9Proto nazvali jeho jméno Bábel, neboť tam Hospodin zmátl řeč celé země a odtamtud je Hospodin rozptýlil po celém povrchu země.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: